Audiitorteenused

Aastaaruande auditeerimine

Äriseadustikust tulenevad toimingud:

  • erikontroll
  • arvamus mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta
  • arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta
  • arvamus ühinemis- ja jagunemislepingule