Vastutav audiitor

Karin Teder omab pikaajalist kogemust vandeaudiitorina ja eelnevat töökogemust tööstusettevõtte- ja panganduse finantsjuhtimise valdkonnas. Omab kõrgharidust raamatupidamise ja rahanduse erialal.

 

Ksenia Lukkanen omab audiitori kutsetunnistust ja töökogemust 1996. aastast, töökogemust tööstusettevõtte finantsjuhtimise ja kontserniarvestuse valdkonnas, siseauditi osakonna juhataja töö ning strateegilise juhtimise kogemust kontserni juhatuses.

On kaitsnud Tartu Ülikoolis ärijuhtimise magistrikraadi 2001. aastal tööstusettevõtte kuluarvestuse süsteemi täiustamise teemal.

Kadri Koop- omab audiitori kutsetunnistust ja pikaajalist auditi töökogemust rahvusvahelises audiitorbüroos ning töökogemust ka välismaal  asuvas audiitorbüroos.